Turistička organizacija Srbije raspisuje konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“

Turistička organizacija Srbije raspisuje konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“ za 2018.godinu u sledećim kategorijama:

  • Turistička organizacija
  • Turistička manifestacija
  • Receptivna turistička agencija
  • Ugostiteljski objekat za smeštaj / kategorija u dve podkategorije:
    • Ugostiteljski objekat: hotel
    • Ostali ugostiteljski objekti za smeštaj

Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga.

Pravo predlaganja kandidata imaju privredni subjekti, državni organi i institucije i fizička lica.

Prijava sa obrazloženim predlozima dostavlja se na popunjenom obrascu koji je sastavni deo Pravilnika, učno sa 26. Oktobrom 2018. Godine.

Uz prijavu mora da se priloži pisano obrazloženje na maksimalno 1 kucanoj stranici i odgovarajući prilozi (fotografije, propagadni material I sl.)

Postupak kandidovanja I kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dedeli nagrade „TURISTIČKI CVET“, koji se nalazi na sajtu Turisticke organizacije Srbije www.srbija.travel  i sajtu o Turističkom cvetu www.turistickicvet.rs.

Predlozi mogu da se dostave na sledeće načine:

Električnom poštom na:office@serbia.travel

Lično: na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat, Beograd

Poštom: Turistička organizacija Srbije, 11000 Beograd, poštanski fax 90, sa naznakom „Turistički cvet“; faxom na broj 011 26 26 767

Turistička organizacija Srbije

Postavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *